….Kontaktinfo og  kort om Bortelid..Contact details and information about Bortelid….

 

….Bortelid er et attraktivt feriested sentralt plassert på Sørlandet og er ett av tre vintersportssentre i Åseral kommune i Vest-Agder. ..Bortelid is an attractive mountain resort all year round, centrally located in southern Norway and it is one of the three winter sports destinations in the municipality Åseral in Vest-Agder. ….

....

Under 1,5 timers kjøring fra sørlandskysten

..

Distances from towns and cities along the coastline of southern Norway

....

Kristiansand - 96km
Mandal - 99km
Lyngdal - 90km
Flekkefjord - 120km
Arendal - 120km
Stavanger - 215km

 
 

….Bortelid er et attraktivt feriested som ligger sentralt plassert på Sørlandet og er ett av tre vintersportssentre i Åseral kommune i Vest-Agder. Fjellområdene ved Bortelid er en del av Setesdalsheiene og ligger på rundt 800 m.o.h. Tidligere var Bortelid en avsidesliggende dal som i overveiende grad ble benyttet til seterdrift. I dag er Bortelid et turistsentrum med ca 1300 fritidsboliger. Bortelid kan skilte med et rikt utvalg av aktiviteter for store og små. Butikker, moderne helårscamping, et av de beste alpinanleggene på Sørlandet, over 120 km preparerte skiløyper, lysløype, flombelyst familiebakke med kveldskjøring, skicrossløype og skiband for de minste. Bortelid benyttes om sommeren til aktiviteter som fjellturer, fiske, bading, kanopadling og mountain bike. ..Bortelid is an attractive mountain resort all year round, centrally located in southern Norway and it is one of the three winter sports destinations in the municipality Åseral in Vest-Agder. The mountainous area around Bortelid is part of the nature conversation area Setesdalsheiene on a height of ca. 800 m.a.s.l. In former times Bortelid was a secluded valley, which primarily has been used for alpine farming. Until today Bortelid has developed to be a touristic mountain resort with round about 1300 leisure cabins and a campsite. Bortelid offers a wide choice of activities in both winter and summer. It is one of the biggest alpin ski resorts in southern Norway, offers 120 km well prepared cross-country trails as well as a floodlit trail and floodlit alpine tracks, a ski cross slope and a skiing area for beginners. In summer, Bortelid appears as a mountain paradise for hiking, cycling, orienteering, paddling, bathing, fishing or just relaxing. ….


….Vi ønsker alle velkommen til et trivelig besøk hos oss. ..We wish all of you a pleasant stay at Bortelid. ….


….Kontaktinfo..Contact information….

….Her finner du relevant kontaktinfo på Bortelid..Here you can find relevant contact information on Bortelid….


Bortelid Utmarkslag
….bu@bortelid.no | tlf: 405 21 000..bu@bortelid.no | tlf: + 47 - 405 21 000….

….Bestilling av brøyteavtale: bu@bortelid.no | tlf: 405 21 000..To order contract for snow clearing, please contact: bu@bortelid.no | tlf: + 47 - 405 21 000….
….Brøytevakt, tlf: 906 10 834..On-call service for snow clearing, tlf: + 47 - 906 10 834….
….Mer info og oversikt over grunneiere finner du her..Here you can find more information and an overwiew of the local landowners ….


Bortelid Skisenter
….post@bortelid.no | tlf: 48 49 00 06..post@bortelid.no | tlf: + 47 - 48 49 00 06….
www.bortelid.no

….Skiutleie, skiskole mm. ..Information about ski school, ski rental, ski lift tickets, opening hours, etc. ….


Bortelid Booking
….camping@bortelid.no |  tlf: 90 23 37 25..camping@bortelid.no |  tlf: + 47 -  90 23 37 25….
www.bortelidbooking.no


Bortelid Camping
….camping@bortelid.no |  tlf: 90 23 37 25..camping@bortelid.no |  tlf: + 47 -  90 23 37 25….
www.bortelidcamping.no


Bortelid Fjellpark
bf@bortelid.no

….Løypetelefon, tlf: 95 11 11 24..Information about cross-country skiing trails, tlf: + 47 - 95 11 11 24….

….Betaling av frivillig løypeavgift til Bortelid Fjellpark AS: kontonummer: 2801.21.22731..Voluntary payment for ski trail preparing to Bortelid Fjellpark AS: bank account number: 2801.21.2273….
….Ordinær løypeavgift er for tiden kr. 1325,-. Beløpet som innbetales frivillig er valgfritt. ..Ordinary price for preparing is 1325,- NOK. The voluntary amount can be chosen. ….


Bortelid Drift og Utvikling
….ruben@bortelid.no | tlf: 91 10 74 53..ruben@bortelid.no | tlf: + 47 - 91 10 74 53….

….Bestilling av brøyteavtale: bu@bortelid.no | tlf: 405 21 000..To order contract for snow clearing, please contact: bu@bortelid.no | tlf: + 47 - 405 21 000….
….Brøytevakt, tlf: 906 10 834..On-call service for snow clearing, tlf: + 47 - 906 10 834….


Åseral Kommune
….post@aseral.kommune.no | tlf: 38 28 58 00..post@aseral.kommune.no | tlf: + 47 -  38 28 58 00….
www.aseral.kommune.no

…. ..Contact information on the local municipality in Åseral ….


Bortelid Vel og Hyttelag
….Mer info her..Read more here….


Søgne Røde Kors Hjelpekorps
….tlf: 38 28 41 64 / 90 11 35 39..tlf: + 47 - 38 28 41 64 or: + 47 - 90 11 35 39….

…. ..Contact information on the local Red Cross Corps….