….Brøyting og veivedlikehold på Bortelid..Snow clearing and road works in Bortelid….

….Har du en viktig melding til brøytemannskapet send sms BORTELID VARSEL <meldingen din> til 2220.  NB! kun send tekst, ikke bilder og ikoner..Do you have any important information for or question to the crew for snow clearing? You can contact them via sending an SMS starting with BORTELID VARSEL followed by <your message> to +47- 2220. Please send only text messages, no pictures or icons….

….Ønsker du å bestille strømavtale, melde adresseendring eller har andre spørsmål vennligst ta kontakt på veivedlikehold@bortelid.no ..Do you want to order a contract for electricity, change an adress or do you have other question please contact: veivedlikehold@bortelid.no….

….Vakttelefon for viktige meldinger: tlf 38 13 34 00..Do you have any other urgent question, please call: tlf +47 - 38 13 34 00….


Revidering av brøyting og veivedlikehold høsten 2018

I forbindelse med skriv som er sendt ut til hytteeiere om revidering av brøytesystem og veivedlikehold som er lagt ut på nett og er sendt i posten til hytteeierne med frist 22. januar. Dette var ment som en høring for og få tilbakemeldlinger før det var tenkt iverksatt.

Endel har nok oppfattet dette som en ren pris økning, noe som er feil da det også legges opp til at det var tenkt å være en utvidelse av tjenestene som inngår i tilbudet.

Det har kommet endel tilbakemeldinger på dette og vi ser at det har fått fått noen uheldige utslag og har mangler som gjør at det slår feil ut. Vi beklager dette og vil gå gjennom og kvalitetssikre dette ordentlig. Samt se på hva som bør og kan være en naturlig del av tjenester som kan inngå i disse tjenestene.

Derfor har vi besluttet at vi ikke iverksetter det denne sesongen, men vil bruke våren og sommeren på å komme fram til en god løsning som kan passe for alle. Dette er et arbeid vi kommer til å gjøre i dialog og samarbeid med hyttelaget. Send gjerne innspill til veivedlikehold@bortelid.no. Det setter vi pris på. 

Denne sesongen sendes fakturaen ut i Januar/februar som vanlig med de vanlige prisene (indeks regulert).

Vi oppfordrer alle til å bli medlem i hyttelaget og å melde seg på nyhetsbrev for å holde seg oppdatert om saken og hva som ellers skjer i Bortelid.


brøyting Bortelid

Bortelid utmarkslag

Bortelid Utmarkslag SA ble stiftet i 1972 og eies av de 7 største grunneierne på Bortelid. Bortelid Utmarkslag (BU) har siden den gang jobbet med å bygge opp infrastruktur sånn som vann, veier og parkeringsplasser, samt driftet og vedlikeholdt dette. Det ble i høst besluttet at rutinene og prising av veivedlikehold for kommende vintersesong og sommervedlikehold skulle revideres.

Her kan du kan se mer informasjon om Bortelid Utmarkslag

Bakgrunn for arbeidet

Det er mange faktorer som gjør at BU ser det nødvendig å revidere rutinene.

Vi ønsker å fastsette klarere rutiner for hvor og når det brøytes og strøs slik at hytteeiere på Bortelid er klar over hvordan det arbeides med veivedlikehold. Det ses også på muligheten for å etablere en online løsning der det er mulig å se hvor lenge det er siden det er brøytet på en vei eller parkering.

Vi ønsker å utvide og tydeliggjøre tjenestetilbudet rettet mot hver enkelt hytteeier ift. ekstra brøyting, strøing, oppsetting av brøytestikker og sommervedlikehold som grøfting og grusing.
BU har tidligere utført vedlikehold av hovedveiene  på Bortelid ut i fra tilgjengelige midler og kapasitet. Flere av «hovedveiene» og ikke minst de mindre samleveiene på Bortelid trenger økt fokus på vedlikehold fremover for å holde ønsket standard. Grøfting, oppgrusing, kantklipp og andre utbedringer er ønskelig å kunne prioritere. Det har også vist seg som utfordrende for alle hytteeiere som bruker en samlevei å gå sammen om å utføre nødvendig vedlikehold.

Det er mange tilbakemeldinger fra brøytemannskap om dårlig vedlikeholdte veier/tun og manglende oppsetting av brøytestikker som fører til unødige skader på utstyr og stopp i arbeidet. Vi ønsker å legge til rette for at det blir enklere for hytteeiere å utføre nødvendig vedlikehold.

Det er i løpet av årene blitt brukt forskjellige satser rundt om på Bortelid. Vi ønsker å ha faste priser basert på gitte kriterier som gir likebehandling og forutsigbarhet.

VEI DEFINISJONER-Under revidering

Hovedveier defineres som viktige veier til og gjennom større hytteområder som ikke blir vedlikeholdt av det offentlige. Veiene må ha grei standard og gode snumuligheter med større kjøretøy.

Samleveier defineres som avstikkere eller forlengelse av hovedvei som benyttes av en gruppe hytter.

Hyttevei defineres som en veistubb som går inn til en eller ett fåtall hytteparkeringer

Nye hyttefelt som Løyningsknodden vil bli gjennomgått før neste sesong når veiutbyggingen er ferdig.

 

Brøyting-Under revidering

Vi prøver alltid å ha en høy kvalitet på snøryddingen og det gjør vi etter følgende prioriteringer.

Hovedveier vil alltid ha høyeste prioritet og skal i utgangspunktet alltid være greit fremkommelig mellom klokken 07.00 og 21.00 med en normal bil med vinterdekk. En snømengde fra 5cm bløt snø til 10cm tørr snø kan forekomme.

Samleveier prioriteres noe lavere enn hovedveier men vil normalt, ved snøfall på 10-15cm, bli brøytet samtidig med hovedveier.

Samleveier, parkeringer og hyttevei/tun har en ekstra prioritet før hver helg. Vanligvis blir disse brøytet på torsdager, men ved større snøfall som 15-20cm blir de som regel brøytet uansett.

Ved ekstreme nedbørsperioder går all prioritet til å holde oppe hovedveier og samleveier. Parkeringer brøytes når det er kapasitet.

Det beregnes parkering for opptil 2 biler som standard. For de som ønsker ekstra parkeringsplasser er det mulig å bestille dette.

På veier med mye trafikk vil is og hardpakket snø bli fjernet med veihøvel/skrape etter behov.

 

Strøing-Under revidering

Vurderinger for når det skal strøs er alltid vanskelig, men vi har som målsetting at alle hovedveier skal være fremkommelige med en normal bil med vinterdekk. Er det biler med dårlige dekk, tungt lastede eller med tilhengere må disse ta ekstra forhåndsregler og bruke hurtigkjettinger eller annet. Bratte bakker og utfordrende steder prioriteres.

Hovedveier prioriteres over samleveier, men ved ekstra glatte forhold vil samleveier også bli strødd.

Det vil være mulig å bestille strøavtale der vi strør veien inn til en hytte samme dag som vi strør hovedveiene. Er det en lenger vei med flere hytter kan vi forutsette at alle involverte har denne avtalen.

Enkeltstrøing kan også bestilles etter gjeldene satser men må bestilles i god tid.

 

Brøytestikker-Under revidering

Oppsetting av brøytestikker på hytteveier/samleveier og hytteparkeringer har tidligere vært hytteeier sitt ansvar. Vi ser at det er svært mange som ikke utfører dette, eller setter opp stikkene etter at det er kommet snø. Oppsetting av stikker vil nå være inkludert i avgiften for hytteparkering og hytteveier/samleveier. Det er likevel hytteeier sitt ansvar å sjekke at stikkingen som er gjort omfatter det området som kan brøytes, samt å se til at oppsatte brøytestikker ikke fjernes.


Sommervedlikehold-Under revidering

BU vil etter hver vintersesong vurdere hvilket veivedlikehold som vil bli utført basert på behov og resterende budsjett.

Ved de nye rutinene vil vi inkludere samleveier, felles parkeringsplasser og f.eks sommerveien til Berge i områder som vil bli vedlikeholdt. Det lages en prioriteringsliste av arbeider basert på nødvendighet og antall hytter som betaler veivedlikehold.

Arbeid som utføres er kantklipping, grøfterensk, oppgrusing, skraping, feiing, mm.
 

Asfalt-Under revidering

BU ønsker å oppfordre til bruk av asfalt på hovedveier, samleveier og parkeringer for å redusere vedlikeholdsbehovet. Det vil derfor være mulig å melde sin interesse til BU slik at dette kan koordineres, samordnes og utføres på rimeligst mulig måte.

 

Satser-Under revidering

Satsene for veivedlikehold og brøyting justeres ift nye retningslinjer og gjelder fra vintersesong til vintersesong (November til November) og faktureres ila November måned. Denne sesongen sendes fakturaen ut i Januar/februar som vanlig med de vanlige prisene (indeks regulert).

Alle som må bruke en hovedvei for å komme frem til sin hytteparkering, hyttevei eller felles parkeringsplass skal betale sats for veivedlikehold.

Det blir faste satser som går på avstand (samlevei/hyttevei) fra hovedvei og inn til enden av hytteparkering. Dette gjelder for de som har over 30 meter.

Veivedlikehold hovedveier sommer og vinter, sommervedlikehold samleveier, kr 2000,- inkl mva kr 1600,- eks mva (ca sats 2017 kr 1960,- eks mva. kun enkelt sommervedlikehold på hovedveier)

Hyttevei/samlevei 30-100m, kr 1875,- inkl mva, kr 1500,- eks mva (ca sats 2017 kr 1670,-(eks mva) uten brøytestikker)

Hyttevei/samlevei over 100m, kr 2500,- inkl mva, kr 2000,- eks mva   (ca sats 2017 kr 2100,- eks mva uten brøytestikker)

Brøyting av biloppstillingsplass med brøytestikker opp til 2 biler kr 2125,- inkl mva, kr 1700,- eks mva (ca sats 2017 kr 1390,- eks mva ingen brøytestikker)

Brøyting av biloppstillingsplass med brøytestikker opp til 4 biler kr 3125,- inkl mva, kr 2500,- eks mva (ca sats 2017 kr 2740,- eks mva ingen brøytestikker)

Brøyting av biloppstillingsplass på felles parkeringsplasser opp til 2 biler kr 1875,- inkl mva, kr 1500,- eks mva   (ca sats 2017 kr 1450,- eks mva)

 

Brøyting etter avtale kr 1125,- inkl mva, kr 900,-/time eks mva

Strøavtale frem til hytta kr 2375,- inkl mva, kr 1900,- eks mva

Strøing frem til hytta en enkelt gang kr 1125,- inkl mva, kr 900,- eks mva

 

Eksempel hytteeier på panorama med 40 meter fra hovedvei til hytta/leiligheten:
Hovedvei                                              1600,-
Hyttevei/samlevei 30-100m                  1500,-
Parkering til 2 biler m brøytestikker         1700,-
Totalt eksklusiv mva                                4800,-
Totalt inkl mva                                   6000,-

Eksempel hytteeier uten vei til hytta som må kjøre på hovedvei for å komme til parkeringsplassen. f.eks felles parkering nedenfor Krolia (Bergeplassen) eller ved Fossbrotet (Wergelandsplassen). Sommerveien til Berge vil nå inngå i veier som blir vedlikeholdt sommerstid.
Hovedvei                                                1600,-
Parkering felles parkeringsplass                1500,-
Totalt eksklusiv mva                                  3100,-
Totalt inkl mva                                     3875,-

Eksempel hytteeier uten vei til hytta som parkerer på felles parkering uten å bruke en hovedvei. f.eks parkering ved Rundatjønna
Parkering felles parkeringsplass                1500,-
Totalt eksklusiv mva                                  1500,-
Totalt inkl mva                                     1875,-