….TURKART BORTELID SOMMER..TOURMAP BORTELID SUMMER….

….Her kan du se kart over løypetraseer og stier på Bortelid, bade og fiskeplasser, grillbuer og gapahuker ol. Inne på kartet kan du velge fullskjermmodus eller se hvor du er om du har aktivert posisjonstjeneste på enheten din..Here you can see a map showing up tracks, trails and paths in Bortelid, as well as bathing and fishing spots, resting places and more. Inside the map you can activate full screen and you can see where you are located, if you have access to a service showing your GPS-position….

….Se også oversikt over aktiviteter her..Get an overview of all activities here….