….Turløyper og vandring på Bortelid..Walking and hiking in Bortelid….

L_9.jpg

….Bortelid har mange flotte turmulighter langs stier, merkede løyper på fjellet og tilrettelagte løyper. Enten du går på beina på beina eller sykler finner du helt sikkert turen som passer for deg og din familie. De er flere gapahuker og grillbuer som er flotte turmål Ta med familen på en minnerik naturopplevelse..Bortelid is a hiking paradise. You can find both well-prepared tracks in and around Bortelid, as well as trails simply marked with red T’s or dots. These are trekking routes of the Norwegian Trekking Association (in short DNT), leading to self-service cabins up in the mountains. Gaukhei is the first cabin to reach on a day trip from Bortelid. ….

….Turtips Bortelid..Tourtips Bortelid….

….SE DIGITALT KART HER MED MULIGHET FOR FULLSKJERM OG GPS SPORING..SEE DIGITAL MAP WITH FULL SCREEN AND GPS-POSITION….

….Se også turtips på www.ut.no..Check out tour tips at www.ut.no as well. ….

Turkart-okt-2018.jpg

….1. Tur fra sentrum til gapahuken i Bjønnehola. Umerket løype men fint å gå langs dentilrettelagte skiløypetraseen. ca 7km t/r..1. Tour from the centre to the «gapahuk» (open shelter) at Bjønnehola. Untagged route in summer, but you can take the trail which is used as skiingslope in winter. Ca. 3,5km one way….

….2. Tur fra Berge til Reinstønn på umerket skogssti. t/r fra sentrum ca 5km..2. Tour from Berge to Reinstjønn on an untagged forrest track. Ca. 2,5km one way….

….3. Tur fra Alpintoppen og rundt Kvitevatn. Merket sti opp til vannet. t/r fra skisenteret ca 6km..3. Tour from Alpintoppen and around Kvitevatn. Tagged route up to the lake. Ca. 6km from the skisenter….

….4. Topptur til Skrivarknuten fra skisenteret. Merket løype fra toppen av familiebakken. t/r ca 11km. Følger løypa til etter Kvitevatn..4. Toptour to Skrivarknuten. Tagged route from the top of the family skiingtrack to the end of Kvitevann. Ca. 5,5km one way….

….5. Dnt løype til Gaukhei turisthytte. 17km en vei..5. Tagged route to Gaukhei tourist cabin. 17km one way….

….6. Tur opp slottedalen og ned til Hedderen. Følger skiløypetraseen opp slottedalen og skogssti ned til Hedderen. Deretter kan en gå tilbake langs Heddersvegen og sti ved Rundatjønna. Runde fra Skisenteret ca 8 km..6. Tour up Slåttedalen and down to Juvatn. Follow the skiingslope trail up Slåttedalen and the forrest track down to Juvatn. Than back on the gravel road to Rundatjønna and from there back to skisenter on the hiking track. Roundtrip from skisenter ca. 8 km….

….7. Fot eller sykkeltur til Ånebjør. ca 22 km t/r fra sentrum. Følg fylkesveien mot Hedderen. Gruset vei helt frem. Stengt for biltrafikk ved Beinsvann, ca halvvegs til Ånebjør..7. Walking or cycling tour to Ånebjør. Ca. 11 km one way from the centre. Follow the road to Hedderen. Gravel road all the way in to Ånebjør. No cars allowed from Beinsvatn….

….8. Gruset tur- og sykkelløype til gapahuken ved Hesthei. Følger skiløypetraseen men går innom hyttefelt etter 3km. Følg Grønalivegen ca 200m og hold til venstre for å finne igjen turløypa. Fra skisenteret til Rundatjønn og videre til Hesthei er det ca 4km. Fint å følge skiløypetraseen videre etter gapahuken på tilbakeveien men der er det ikke merket løype..8. Hiking or cycling route to the «gapahuk» at Hestehei on gravel track. Following the skiing slope trail first, then follow the blue track. Starting at the skisenter, passing Rundatjønn and up to the «gapahuk», ca. 4km one way….

….9. Tur- og sykkelløype til Muselia. ca 1,5km fra sentrum. Skal bygges videre mot Panorama 3 i 2019..9. Hiking or cycling route to Muselia, ca. 1,5km from the centre. Rest of the route up to Panorama 3 will be prepared in 2019….

….Utsikt mot Skrivaren. Foto: Anne Beth Ommundsen..View up to Skrivarknuten. Foto: Anne Beth Ommundsen….

….Utsikt mot Skrivaren. Foto: Anne Beth Ommundsen..View up to Skrivarknuten. Foto: Anne Beth Ommundsen….

….10. Tur- og sykkelløype rundt Murtetjønn. ca 4km t/r fra sentrum..10. Hiking- or cyclingroute around Murtetjønn. Ca. 4km from the centre….

….11. Stisykkelområde. 4km varierte løyper. Arbeidet fortsetter i 2019..11. 4km varied cycling tracks. More tracks will be prepared in 2019….