Bortelid Utmarkslag

Bortelid Utmarkslag består av 7 grunneier grupperinger i Bortelid som har bygd opp og utviklet destinasjon Bortelid. 

Hytteutbygging i Bortelid begynte på midten av 60 tallet. 1972 ble Bortelid Utmarkslag stiftet og da begynte den store utbyggingen i Bortelid. Det ble bygd rundt 600 hytter i løpet av 1970 og 1980 årene. Det første skitrekket ble bygd og satt i drift i 1971 av Haakon Thorsland. Haakon Thorsland startet også Haakonseter hotell som han drev fram til 1980. Haakonseter ble solgt i 1980 til en investor gruppe som drev hotellet videre under navnet Bortelidseter. Det ble bygd nytt skisenter som ble åpnet i 1987, dette har senere blitt utvidet slik at det i dag er 5 skitrekk + barneskitrekk. Etter noen års pause startet videre utbygging i Bortelid igjen i 1996-97. Høsten 2016 er det 1325 fritidsboliger i Bortelid. Det er vann og kloakk, fiber, veier til alle nye hyttefelt som blir bygd i Bortelid i dag. Bortelid Utmarkslag sin rolle er å være et overordnet selskap som sitter i førersetet for utvikling av Bortelid. Bortelid Utmarkslag drifter også brøyting, strøing osv av veier og parkeringsplasser i Bortelid. 

I 1996 stiftet Bortelid Utmarkslag selskapet Bortelid Fjellpark som har som hovedmål å investere og drifte viktig infrastruktur i Bortelid. Dvs som løypekjøring, opparbeidelse av turstier, fiskeplasser, sykkelløyper, Bortelid Høstmarked, div andre årlige arrangementer, informasjon osv. 

tlf 405 21 000


 

Oversikt over grunneiere som er medlemmer av utmarkslaget

 
 

Trond Egil Åknes

Tlf 405 21 000

Thor Kjell Kaddeberg

Tlf 918 65 926

Åknes Skog

Tlf 930 08 004

Ruben Bortelid

Tlf 911 07 453

Alexander Skeibrok

Tlf 952 48 049

Bortelid Gård

Tlf 957 58 422

Knut Repstad

Tlf 906 10 834