Natur og miljøgruppe på Bortelid

_ 235.jpg

Natur og miljøgruppe

I forbindelse med det pågående utviklingsprosjektet på Bortelid er det en arbeidgruppe som skal jobbe med å natur og miljøhensyn. Vi ønsker innspill til arbeidet.

MANDAT OG MEDLEMMER

Det er en målsetting at aktiviteten i destinasjonen Bortelid skal ha minst mulig negativ
innvirkning på naturen og miljøet i området. Vi ønsker å bevare naturlig plante og dyreliv
samtidig som vi legger til rette for økt fysisk aktivitet i området. Dette er mulig ved
skånsomme inngrep og tett dialog med fageksperter. Samtidig som et godt naturmiljø er en
verdi i seg selv tror vi også at det å kunne vise til et mest mulig intakt naturmiljø vil bevare Bortelid sin attraktivitet.

Vil du være med i en ‘Natur og Miljøgruppe’ i Bortelid?

Bortelid Utmarkslag har satt i gang prosjektet Bortelid – Fjellparadiset nær deg.

Prosjektledelsen ønsker å etablere en natur- og miljøgruppe.

Utmarkslaget har to hovedhensikter med å etablere en slik gruppe. 1) Det er ønskelig å ha et bredt spekter av tilbud for de som besøker Bortelid. «Natur- og miljøaktiviteter» kan være en del av dette. 2) Det er en målsetting for utmarkslaget at aktiviteten i Bortelid skal ha minst mulig negativ innvirkning på naturen og miljøet i området. Vi ønsker å bevare naturlig plante og dyreliv samtidig som vi legger til rette for fysisk aktivitet i området, sier utmarkslaget.

Det er ikke avklart nærmere enn dette hva gruppa skal arbeide med. Det kommer an på interessene til de som kan tenke seg å delta.

Jeg har sagt ja til å være ansvarlig for å organisere en slik gruppe. Jeg arbeider med næringsutvikling og miljøvern i kommunen. Jeg kan allikevel på ingen måte dra et slikt lass alene. Derfor er jeg avhengig av at noen fra hyttelaget kan tenke seg å bruke tid og krefter på dette. Jeg ønsker å være åpen for alle mulige aktiviteter med tilknytning til natur og miljø.

Jeg tenker også at det bør være noe for alle aldersgrupper.

Jeg har spurt naturmuseet i Kristiansand om de har forslag til aktiviteter. Her er noen av forslagene:

·         Opplæring i spor og sportegn, tresorter, fugl
·         Naturquiz
·         Foringsplass av fugl – lage fotoskjul – opplæring i naturfoto.
·         Overnatting i sovepose utendørs
·         Lage gipsavstøpning av dyrespor  
·         Kartlegging av eks. hekkeplasser, revehi, grevlinghi, beverhytter, amfibier, krypdyr
·         Sette opp viltkamera ved hi eller dyretråkk.

Dette er naturmuseets forslag. Du har kanskje andre forslag til aktiviteter som ei Natur og Miljøgruppe kan gjennomføre.

Derfor - om du som hyttebeboer interessert i å delta i en slik gruppe, ønsker jeg at du kontakter meg. Enten på epost oyvin.moltumyr@aseral.kommune.no eller per telefon 911 36 483. Kanskje kan du tenke deg å delta i en sentral arbeidsgruppe? Eller kanskje kan du tenke deg å ha ansvar for en eller flere aktiviteter?

Vennlig hilsen gruppeleder Øyvin Moltumyr