Kartlegging av sykkelmuligheter på Bortelid

Terrengsykkel på Bortelid

I forbindelse med det pågående utviklingsprosjektet på Bortelid er det en arbeidgruppe som skal jobbe med å utvikle sykkeltilbudet her på Bortelid. Vi ønsker innspill til arbeidet.

Mandat og medlemmer

Bruk av sykkel ser ved siden av fotturer, ut til å kunne være den aktiviteten som har størst
potensiale i sommerhalvåret. Gruppa sin oppgave er å utvikle sykling som aktivitetstilbud i
Bortelid.

Medlemmer i gruppa:
Thomas Repstad, Ruben Bortelid, Randi Byremo, Mathias Banholzer, Ketil Smith

Aktuelle tiltak som utgangspunkt for arbeidet:
-Se på områder for videre utvikling av sykkelløyper
-Utvikle stisykling «Crust Mountain Bike Park»
-Bygge opp et sykkelmiljø.
-Vurdere vinterløype for sykkel. Egen løype eller anbefalt rute i skiløypene. Info om
ruter på skareføre.
-Sikre og utvikle skilting/kart sammen med ski og turløyper

Kartlegging

I første omgang vil gruppa fokusere på å kartlegge alle eksisterende muligheter for sykling på gruset sti, skogsstier og ellers ute i terrenget. Vi vil også se på hvor vi kan tilrettelegge for nye løyper for å få ett mest mulig sammenhengende stisykkelnett. Hovedfokus er familievennlige løyper men mer krevende løyper skal også kartlegges. Åseral kommune jobber med en plan for friluftsliv som skal inneholde nåværende og fremtidige skiløyper, turløyper, sykkelløyper mm slik at kartleggingen bør være ferdig i høst.

For å få til dette trenger vi innspill fra dere. Vet du om en fin plass å sykle eller ett sted det kan være aktuelt å tilrettelegge løyper setter vi stor pris på tilbakemeldinger. Skriv til oss i skjemaet under, mail eller ta kontakt på 90775069.

på norgeskart.no kan du tegne inn en løype og deretter lages det en unik link som viser din inntegning. Evt send til vår e-ppost
http://