….Fiske på Bortelid..Fishing in Bortelid….


….Grillet ørret til middag? Bortelid har flere stemningsfulle fiskevann..Fish for dinner? Try your fishing luck at the beautiful lakes in Bortelid….

….Det er fisk i de fleste vannene på Bortelid. Ørret og Bekkerøye i de fleste størrelser er lett tilgjengelig med riktig utstyr. ..You can get mountain trout and brook trout in all sizes out of the lakes in Bortelid, surrounded by nature full of atmosphere. ….

….Det er fisk i de fleste vannene på Bortelid. Ørret og Bekkerøye i de fleste størrelser er lett tilgjengelig med riktig utstyr. ..You can get mountain trout and brook trout in all sizes out of the lakes in Bortelid, surrounded by nature full of atmosphere. ….

….Fiskeplass Rundatjønn..Fishing spot Rundatjønn….

….Ved Rundatjønn på Bortelid er lagt tilrette en egen fiskeplass slik at det skal være enkelt for fiskere å komme til godt fiske. Fiskeplassen ligger like ved veien og er godt merket. ..At the lake Rundatjønn a specially prepared fishing spot is available for everyone. There it is easy to get started with fishing. You will find the marked spot at the popular fishing lake right beside the road leading from the center in direction Ånebjør. ….

….Tilrettelagt fiskeplass ved det populære fiskevannet Rundatjønn..Specially prepared fishing spot at Rundatjønn….

….Tilrettelagt fiskeplass ved det populære fiskevannet Rundatjønn..Specially prepared fishing spot at Rundatjønn….

….Dette er en fiskeplass som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Her er det også benker og bord, og greit å parkere med bilen. ..This fishing spot is accessible for wheelchair users. Moreover you will find tables and benches there, as well as it is easy to park the car. ….

….I fjellområdene i Åseral er det mange gode fiskevann for fjellørret. Det er de siste årene tatt fjellørret helt opp i 5 kilos størrelse flere steder i kommunen. ..Beyond that you will find many appropriate lakes for fishing in Åseral. In the last year the capture of mountain trouts in a size of up to 5 kilogram has been registrated in this region. ….

….Fiskekort på Bortelid..Fishing permit in Bortelid….

….Åseral Fiskeadministrasjon (ÅFA) selger felles fiskekort for de fleste vann og elvene i Åseral.
Områder som ikke går under ÅFA er Egså og Sandvatn (Kosåna). ..The local fishing administration (Åseral Fiskeadministrasjon, ÅFA) sells fishing permits for most of the lakes and rivers in Åseral. Not included regions in ÅFA are Egså and Sandvatn (Kosåna). ….

….Fiskekort fåes kjøpt på: ..Fishing permit can be bought at:….
….- Bortelid Mat..- Bortelid Mat (grocery store in the center of Bortelid)….
….- Ljosland Fjellstove..- Ljosland Fjellstove (lodging house and restaurant in Ljosland)….
….- Servicekontoret i kommunen..- Municipal administrationcenter in Åseral….

….Åseral Fiskeadministrasjon (ÅFA) selger felles fiskekort for de fleste elvene i Åseral. ..The fishing administration (Åseral Fiskeadministrasjon, ÅFA) sells fishing permits for lakes and rivers in Åseral. ….

….Åseral Fiskeadministrasjon (ÅFA) selger felles fiskekort for de fleste elvene i Åseral. ..The fishing administration (Åseral Fiskeadministrasjon, ÅFA) sells fishing permits for lakes and rivers in Åseral. ….