Fiske på Bortelid


Grillet ørret til middag? Bortelid har flere stemningsfulle fiskevann.

De er fisk i de fleste vannene på Bortelid. Ørret og Bekkerøye i de fleste størrelser er lett tilgjengelig med riktig utstyr.

De er fisk i de fleste vannene på Bortelid. Ørret og Bekkerøye i de fleste størrelser er lett tilgjengelig med riktig utstyr.

Fiskeplass Rundatjønn

Ved Rundatjønn på Bortelid er lagt tilrette en egen fiskeplass slik at det skal være enkelt for fiskere å komme til godt fiske. Fiskeplassen ligger like ved veien og er godt merket.

Tilrettelagt fiskeplass ved det populære fiskevannet Rundatjønn

Tilrettelagt fiskeplass ved det populære fiskevannet Rundatjønn

Dette er en fiskeplass som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Her er det også benker og bord, og greit å parkere med bilen.

I fjellområdene i Åseral er det mange gode fiskevann for fjellørret. Det er de siste årene tatt fjellørret helt opp i 5 kilos størrelse flere steder i kommunen.

Fiskekort på Bortelid

Åseral Fiskeadministrasjon (ÅFA) selger felles fiskekort for de fleste elvene i Åseral.
Områder som ikke går under ÅFA er Egså og Sandvatn (Kosåna).

Fiskekort fåes kjøpt på:
- Bortelid Mat
- Ljosland Fjellstove
- Lordens Kro, Åseral Bensin
- Åseral S-marknad
- Servicekontoret i kommunen

Åseral Fiskeadministrasjon (ÅFA) selger felles fiskekort for de fleste elvene i Åseral.

Åseral Fiskeadministrasjon (ÅFA) selger felles fiskekort for de fleste elvene i Åseral.