Reglement utstillere Bortelid høstmarked

1. Generelt

Bortelid Høstmarked er åpent for alle, men arrangøren forbeholder seg retten til fritt å avslå utstillerpåmeldinger basert på plassmangel, ønsket vareutvalg og annet. Utstiller vil få beskjed om dette senest 14 dager før markedet. Ved avslag vil hele innbetalt beløp tilbakebetales.

Utstiller aksepterer dette reglementet når påmelding skjer.

Alle utstillere er selv ansvarlige for å følge regler for kjøp og salg, og sørge for nødvendige meldinger til og tillatelser fra offentlige myndigheter, der det måtte være påkrevet.
Arrangør har rett til å avlyse markedet ved uforutsette hendelser eller forhold som gjør at sikkerheten på området ikke kan opprettholdes.
 

2. Utstillerplass

Ingen utstiller har krav på samme plassering hvert år. Biler, telt og vogner må ikke være større enn at de får plass innenfor tildelt areal.

Framleie av utstillerplass er ikke tillatt, heller ikke å ta inn andre selgere i tillegg. Plassen skal forlates ryddet for søppel og i den stand den var ved ankomst. Søppel kastes i containere ved krysset til hovedveien.
 

3. Sikkerhet

Alle utstillere utendørs må ha brannslukkingsapparat. Kontroll vil bli gjennomført. Telt må barduneres forsvarlig i forhold til vind. 20 liters vannkanner anbefales til bardunering da de fleste plasser har asfaltdekke. Skruer ol. i asfalten er ikke lov uten særskilt avtale.


4. Innsjekking

Innsjekking foregår fredagen før markedet, fra kl. 12.00 til kl. 17.00, eller lørdag fra kl. 07.00 til 10.00. Alle utstillerplassene er merket med nummer slik at det bare er å finne sin tildelte plass i henhold til utsendt kart/oversikt. Er det spørsmål så ta kontakt med arrangør på området.

Alle utstillerplasser må være klare til å åpne når markedet åpner. Se program for tider.

Biler o.l som ikke skal stå på plassen må være ute av området senest 60 min før åpning.

Dersom plassen ikke er tatt i bruk innen 1 time før åpning kan plassen leies ut til andre eller brukes til andre formål.

Ingen kan avslutte salg eller ta ned standen før markedet har stengt i følge tider i program.

 5. Forsikring, skade.

 Arrangøren har ikke ansvar for varer, utstyr eller tredjepersons eiendeler. Den enkelte utstiller må selv sørge for nødvendige forsikringer. Utstiller er selv ansvarlig for skade som voldes av utstiller eller utstillers folk, produkter eller lignende. Det blir gått vaktrunder på området natt til søndag, men utstiller må selv ta ansvar for å passe på varene sine.

6. Priser, påmelding og betaling av leie

Påmelding skjer via påmeldingsskjema på vår hjemmeside og betales med kredittkort eller Paypal ved bestilling.

Ved avmelding fra og med 20 dager før markedet beholdes innbetalt beløp i sin helhet.
Skulle markedet bli avlyst, jfr. punkt nr. 1, så tilbakebetales tidligere innbetalt beløp eks. transaksjonskostnader.

7. Brudd på reglement

 

Overtredelse av dette reglement kan medføre bortvisning og kan også medføre utestenging fra fremtidige markeder.

 

Vi ønsker alle velkommen til ett hyggelig marked