Nedtapping av Bortelidtjønna

Bortelidtjønna
Bortelidtjønna

Det er nå startet ett prosjekt for å fjerne krypsiv og muddermasser fra Bortelidtjønna. Nedtapping av vannet er startet og vil etter planen foregå i nærmere 2 uker til vannstanden er ca 2m under normalstand.
Det vil deretter kjøres vekk nærmere 2000m3 muddermasse.
Det skal også gjøres tiltak for å øke vanngjennomstrømningen i vannet.
Målet med prosjektet er å bedre miljøet for fisk og legge tilrette for økt bruk av vannet. 

framsideThomas Repstad