Høringsuttale fra Bortelid Velforening og hyttelag ang Nasjonal ramme for vindkraft på land

Framlegging av nasjonal ramme for

vindkraft på land -høring

Bortelid velforening og hyttelag har via Åseral kommune fått mulighet for å fremlegge sin mening i forbindelse med nasjonal ramme for vindkraft til høring.

Bortelid hytteområde med i dag 1390 hytter/fritidsboliger, og med en aktiv vel og hytteforening som har per dags dato ca. 900 medlemmer. For våre medlemmer vil en utbygging av vindpark ha en negativ konsekvens for verdien av våre fritidsboliger.

Styret i Bortelid hytte og velforening er samstemt på at vi ikke ønsker vindkraft i våre områder. Vindmøllene er visuelt forurensende og etablering av tilførsels veier vil medføre store natur inngrep i uberørt natur. Om det skulle bli en utbygging i vårt nære område, så vil dette være meget ødeleggende for vår natur opplevelse og våre rekreasjons områder.

Ved nyetableringer vil nok ikke Bortelid og Åseral være det foretrukne første valg ved kjøp av fritidsbolig.

Vi ønsker å ha fjellparadiset som det er i dag, uberørt natur med rikt dyre og fugleliv.

Med dette ønsker vi at Åseral kommune sier nei til en utbygging av vindkraft i sone 11.

Mvh

Bortelid vel og hytteforening