Naturlos tur til Myhola

Tur til Myhola. Myhola var en flott heigård som etterhvert ble fraflyttet. Ca 2 timer (t/r) i greit terreng(dvs en relativ flatt trase).

Oppmøte ved bommen ved Beinsvatn(før Ånebjør). Naturlos: Kari Røynlid (tlf/sms 90129245)