Høgtidsgudstjeneste Åseral Kyrkje

  • åseral kyrkje

Høgtidstgudsteste ved Per Ragnar Haraldstad. Offer 1. påskedag kl 1100-. Åseral Kyrkje, Kyrkjebygd(27 km syd for Bortelid).