Revidering av veivedlikehold på Bortelid

Det er Bortelid Utmarkslag som har jobben med brøyting, strøing og veivedlikehold på Bortelid. Her finner du informasjon om de nye rutinene som skal opp til behandling i slutten av måneden. Nederst på siden er det kontaktinfo for innspill og en oversikt over hvilke satser din hytte får.


Har du en viktig melding til brøytemannskapet send sms BORTELID VARSEL <meldingen din> til 2220  NB! kun send tekst, ikke bilder og ikoner 

Ønsker du å bestille strøavtale, melde adresseendring eller har andre spørsmål vennligst ta kontakt på veivedlikehold@bortelid.no

Vakttelefon for viktige meldinger. tlf 38 13 34 00


Bortelid utmarkslag

brøyting Bortelid

Bortelid Utmarkslag SA ble stiftet i 1972 og eies av de 7 største grunneierne på Bortelid. Bortelid Utmarkslag (BU) har siden den gang jobbet med å bygge opp infrastruktur sånn som vann, veier og parkeringsplasser, samt driftet og vedlikeholdt dette. Det ble i høst besluttet at rutinene og prising av veivedlikehold for kommende vintersesong og sommervedlikehold skulle revideres.

Her kan du kan se mer informasjon om Bortelid Utmarkslag

Bakgrunn for arbeidet

Det er mange faktorer som gjør at BU ser det nødvendig å revidere rutinene.

Vi ønsker å fastsette klarere rutiner for hvor og når det brøytes og strøs slik at hytteeiere på Bortelid er klar over hvordan det arbeides med veivedlikehold. Det ses også på muligheten for å etablere en online løsning der det er mulig å se hvor lenge det er siden det er brøytet på en vei eller parkering.

Vi ønsker å utvide og tydeliggjøre tjenestetilbudet rettet mot hver enkelt hytteeier ift. ekstra brøyting, strøing, oppsetting av brøytestikker og sommervedlikehold som grøfting og grusing.
BU har tidligere utført vedlikehold av hovedveiene  på Bortelid ut i fra tilgjengelige midler og kapasitet. Flere av «hovedveiene» og ikke minst de mindre samleveiene på Bortelid trenger økt fokus på vedlikehold fremover for å holde ønsket standard. Grøfting, oppgrusing, kantklipp og andre utbedringer er ønskelig å kunne prioritere. Det har også vist seg som utfordrende for alle hytteeiere som bruker en samlevei å gå sammen om å utføre nødvendig vedlikehold.

Det er mange tilbakemeldinger fra brøytemannskap om dårlig vedlikeholdte veier/tun og manglende oppsetting av brøytestikker som fører til unødige skader på utstyr og stopp i arbeidet. Vi ønsker å legge til rette for at det blir enklere for hytteeiere å utføre nødvendig vedlikehold.

Det er i løpet av årene blitt brukt forskjellige satser rundt om på Bortelid. Vi ønsker å ha faste priser basert på gitte kriterier som gir likebehandling og forutsigbarhet.

VEI DEFINISJONER

Hovedveier defineres som viktige veier til og gjennom større hytteområder som ikke blir vedlikeholdt av det offentlige. Veiene må ha grei standard og gode snumuligheter med større kjøretøy.

Samleveier defineres som avstikkere eller forlengelse av hovedvei som benyttes av en gruppe hytter.

Hyttevei defineres som en veistubb som går inn til en eller ett fåtall hytteparkeringer

Nye hyttefelt som Løyningsknodden vil bli gjennomgått før neste sesong når veiutbyggingen er ferdig.

 

Brøyting

Vi prøver alltid å ha en høy kvalitet på snøryddingen og det gjør vi etter følgende prioriteringer.

Hovedveier vil alltid ha høyeste prioritet og skal i utgangspunktet alltid være greit fremkommelig mellom klokken 07.00 og 21.00 med en normal bil med vinterdekk. En snømengde fra 5cm bløt snø til 10cm tørr snø kan forekomme.

Samleveier prioriteres noe lavere enn hovedveier men vil normalt, ved snøfall på 10-15cm, bli brøytet samtidig med hovedveier.

Samleveier, parkeringer og hyttevei/tun har en ekstra prioritet før hver helg. Vanligvis blir disse brøytet på torsdager, men ved større snøfall som 15-20cm blir de som regel brøytet uansett.

Ved ekstreme nedbørsperioder går all prioritet til å holde oppe hovedveier og samleveier. Parkeringer brøytes når det er kapasitet.

Det beregnes parkering for opptil 2 biler som standard. For de som ønsker ekstra parkeringsplasser er det mulig å bestille dette.

På veier med mye trafikk vil is og hardpakket snø bli fjernet med veihøvel/skrape etter behov.

 

Strøing

Vurderinger for når det skal strøs er alltid vanskelig, men vi har som målsetting at alle hovedveier skal være fremkommelige med en normal bil med vinterdekk. Er det biler med dårlige dekk, tungt lastede eller med tilhengere må disse ta ekstra forhåndsregler og bruke hurtigkjettinger eller annet. Bratte bakker og utfordrende steder prioriteres.

Hovedveier prioriteres over samleveier, men ved ekstra glatte forhold vil samleveier også bli strødd.

Det vil være mulig å bestille strøavtale der vi strør veien inn til en hytte samme dag som vi strør hovedveiene. Er det en lenger vei med flere hytter kan vi forutsette at alle involverte har denne avtalen.

Enkeltstrøing kan også bestilles etter gjeldene satser men må bestilles i god tid.

 

Brøytestikker

Oppsetting av brøytestikker på hytteveier/samleveier og hytteparkeringer har tidligere vært hytteeier sitt ansvar. Vi ser at det er svært mange som ikke utfører dette, eller setter opp stikkene etter at det er kommet snø. Oppsetting av stikker vil nå være inkludert i avgiften for hytteparkering og hytteveier/samleveier. Det er likevel hytteeier sitt ansvar å sjekke at stikkingen som er gjort omfatter det området som kan brøytes, samt å se til at oppsatte brøytestikker ikke fjernes.


Sommervedlikehold

BU vil etter hver vintersesong vurdere hvilket veivedlikehold som vil bli utført basert på behov og resterende budsjett.

Ved de nye rutinene vil vi inkludere samleveier, felles parkeringsplasser og f.eks sommerveien til Berge i områder som vil bli vedlikeholdt. Det lages en prioriteringsliste av arbeider basert på nødvendighet og antall hytter som betaler veivedlikehold.

Arbeid som utføres er kantklipping, grøfterensk, oppgrusing, skraping, feiing, mm.
 

Asfalt

BU ønsker å oppfordre til bruk av asfalt på hovedveier, samleveier og parkeringer for å redusere vedlikeholdsbehovet. Det vil derfor være mulig å melde sin interesse til BU slik at dette kan koordineres, samordnes og utføres på rimeligst mulig måte.

 

Satser

Merk at satsene er oppgitt uten 25% mva

Nederst på siden kan du se hvilke satser din hytte er registrert med. Ser du noe feil vennligst gi beskjed.

Satsene for veivedlikehold og brøyting justeres ift nye retningslinjer og gjelder fra vintersesong til vintersesong (November til November) og faktureres ila November måned. Denne sesongen faktureres i Januar/februar som vanlig.

Alle som må bruke en hovedvei for å komme frem til sin hytteparkering, hyttevei eller felles parkeringsplass skal betale sats for veivedlikehold.

Det blir faste satser som går på avstand (samlevei/hyttevei) fra hovedvei og inn til enden av hytteparkering. Dette gjelder for de som har over 30 meter.

Veivedlikehold hovedveier sommer og vinter, sommervedlikehold samleveier, kr 2000,- inkl mva kr 1600,- eks mva (ca sats 2017 kr 1960,- eks mva. kun enkelt sommervedlikehold på hovedveier)

Hyttevei/samlevei 30-100m, kr 1875,- inkl mva, kr 1500,- eks mva (ca sats 2017 kr 1670,-(eks mva) uten brøytestikker)

Hyttevei/samlevei over 100m, kr 2500,- inkl mva, kr 2000,- eks mva   (ca sats 2017 kr 2100,- eks mva uten brøytestikker)

Brøyting av biloppstillingsplass med brøytestikker opp til 2 biler kr 2125,- inkl mva, kr 1700,- eks mva (ca sats 2017 kr 1390,- eks mva ingen brøytestikker)

Brøyting av biloppstillingsplass med brøytestikker opp til 4 biler kr 3125,- inkl mva, kr 2500,- eks mva (ca sats 2017 kr 2740,- eks mva ingen brøytestikker)

Brøyting av biloppstillingsplass på felles parkeringsplasser opp til 2 biler kr 1875,- inkl mva, kr 1500,- eks mva   (ca sats 2017 kr 1450,- eks mva)

 

Brøyting etter avtale kr 1125,- inkl mva, kr 900,-/time eks mva

Strøavtale frem til hytta kr 2375,- inkl mva, kr 1900,- eks mva

Strøing frem til hytta en enkelt gang kr 1125,- inkl mva, kr 900,- eks mva

 

Eksempel hytteeier på panorama med 40 meter fra hovedvei til hytta/leiligheten:
Hovedvei                                              1600,-
Hyttevei/samlevei 30-100m                  1500,-
Parkering til 2 biler m brøytestikker         1700,-
Totalt eksklusiv mva                                4800,-
Totalt inkl mva                                   6000,-

Eksempel hytteeier uten vei til hytta som må kjøre på hovedvei for å komme til parkeringsplassen. f.eks felles parkering nedenfor Krolia (Bergeplassen) eller ved Fossbrotet (Wergelandsplassen). Sommerveien til Berge vil nå inngå i veier som blir vedlikeholdt sommerstid.
Hovedvei                                                1600,-
Parkering felles parkeringsplass                1500,-
Totalt eksklusiv mva                                  3100,-
Totalt inkl mva                                     3875,-

Eksempel hytteeier uten vei til hytta som parkerer på felles parkering uten å bruke en hovedvei. f.eks parkering ved Rundatjønna
Parkering felles parkeringsplass                1500,-
Totalt eksklusiv mva                                  1500,-
Totalt inkl mva                                     1875,-

Innspill

Satsene og rutinene skal fastsettes av styret i BU 27. Januar 2018. Innspill og tilbakemeldinger kan sendes veivedlikehold@bortelid.no innen 22. Januar


Hilsen styret i Bortelid Utmarkslag SAListe over hytter og hvilke satser de er registrert med

Ser du noe som ikke kan være riktig er det fint viss du gir oss tilbakemelding.

Noen enheter er registrert med parkering 3-4 biler. Dette er enten basert på tidligere avtaler eller etter kontroll av hvor mye areal som vanligvis blir brøytet. Er det noen som ikke ønsker å være oppført med dette er det bare å gi beskjed på mailadressen over.

 

Alpinvegen 61 (9/153/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Alpinvegen 63 (9/153/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Alpinvegen 65 (9/153/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Alpinvegen 67 (9/153/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Alpinvegen 69 (9/153/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Alpinvegen 71 (9/153/6) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Alpinvegen 73 (9/153/7) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Alpinvegen 75 (9/153/8) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Alpinvegen 77 (9/153/9) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Alpinvegen 79 (9/153/10) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Alpinvegen 81 (9/153/15) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Alpinvegen 83 (9/153/14) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Alpinvegen 85 (9/153/19) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Alpinvegen 87 (9/153/18) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Alpinvegen 89 (9/153/17) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Alpinvegen 91 (9/153/16) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Alpinvegen 93 A (9/204/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering 3-4 plasser

Alpinvegen 93 B (9/204/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Alpinvegen 95 (9/153/13) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Alpinvegen 97 (9/153/12) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Alpinvegen 99 (9/153/11) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola (9/306/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 10 (9/286/1245) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 100 (9/299/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 102 (9/299/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 104 (9/299/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 106 (9/299/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 108 (9/299/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 11 (9/432/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 110 (9/299/6) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 12 (9/291/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 124 (9/305/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 126 (9/305/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 128 (9/305/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 13 (9/433/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 130 (9/305/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 134 (9/306/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 136 (9/306/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 138 (9/306/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 14 (9/291/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 148 (9/307/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 148 (9/307/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 15 (9/434/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 152 (9/307/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 154 (9/307/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 154 (9/307/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 158 (9/307/6) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 16 (9/290/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 160 (9/307/8) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 162 (9/307/7) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 164 (9/308/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 166 (9/308/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 170 (9/309/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 172 (9/309/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 18 (9/290/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 180 (9/310/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 182 (9/310/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 184 (9/310/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 186 (9/310/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 2 (9/282/1241) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 24 (9/289/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 24 (9/289/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 27 (9/320/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 28 (9/288/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 29 (9/320/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 3 (9/435/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 30 (9/288/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 31 (9/319/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 32 (9/287/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 33 (9/319/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 34 (9/287/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 38 (9/293/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 4 (9/283/1242) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 40 (9/294/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 42 (9/295/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 43 (9/316/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 44 (9/296/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 45 (9/316/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 46 (9/297/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 47 (9/315/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 48 (9/297/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 48 (9/297/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 49 (9/315/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 5 (9/429/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 50 (9/297/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 51 (9/439/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 52 (9/297/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 53 (9/440/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 55 (9/436/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 56 (9/297/6) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 57 (9/437/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 59 (9/438/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 6 (9/284/1243) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 62 (9/298/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 64 (9/298/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 66 (9/298/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 68 (9/298/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 7 (9/430/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 70 (9/298/8) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 72 (9/298/7) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 74 (9/298/6) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 76 (9/298/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 78 (9/300/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 78 (9/300/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 8 (9/285/1244) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 82 (9/300/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 84 (9/300/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 86 (9/304/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 88 (9/303/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 9 (9/431/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 90 (9/302/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 92 (9/301/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 94 (9/301/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 96 (9/301/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Austre - og vestre hola 98 (9/301/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

BERGE 1 (9/1/224) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 10 (9/1/184) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 11 (9/1/185) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 12 (9/1/186) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 13 (9/1/189) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 14 (9/1/191) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 15 (9/1/190) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 16 (9/1/196) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 17 (9/1/197) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 18 (9/1/198) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 20 (9/1/195) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 21 (9/1/194) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 22 (9/1/192) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 23 (9/1/193) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 24 (9/1/188) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 25 (9/1/187) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 26 (9/1/176) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 27 (9/1/177) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 28 (9/2/172) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 29 (9/22/171) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 3 (9/1/175) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 30 (9/2/170) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 31 (9/2/174) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 32 (9/2/908) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 33 (9/2/169) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 34 (9/2/168) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 35 (9/2/167) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 36 (9/2/166) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 37 (9/2/165) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 38 (9/2/164) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 39 (9/2/163) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 40 (9/2/162) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 41 (9/2/159) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 42 (9/2/161) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 43 (9/2/158) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 44 (9/11/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 45 (9/2/156) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 46 (9/2/154) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 47 (9/2/155) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 48 (9/1/223) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 49 (9/8/142) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 5 (9/1/179) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 50 (9/1/222) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 51 (9/2/153) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 6 (9/1/180) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 7 (9/1/181) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 8 (9/1/182) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BERGE 9 (9/1/183) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BJELKELAGET 1 (9/19/356) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

BJELKELAGET 10 (13/2/411) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BJELKELAGET 11 (13/2/412) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BJELKELAGET 12 (13/2/410) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BJELKELAGET 13 (13/2/408) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BJELKELAGET 14 (13/2/906) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BJELKELAGET 15 (13/2/406) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BJELKELAGET 16 (13/2/407) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BJELKELAGET 17 (13/2/552) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BJELKELAGET 18 (13/2/553) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BJELKELAGET 2 (9/25/357) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BJELKELAGET 20 (9/8/360) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BJELKELAGET 21 (13/2/550) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BJELKELAGET 22 (9/8/361) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BJELKELAGET 23 (9/8/362) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BJELKELAGET 24 (9/8/364) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BJELKELAGET 25 (9/8/363) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BJELKELAGET 27 (13/2/555) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BJELKELAGET 3 (9/8/359) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BJELKELAGET 4 (13/2/554) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BJELKELAGET 5 (9/8/358) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BJELKELAGET 6 (13/2/409) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BJELKELAGET 7 (13/2/902) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BJELKELAGET 8 (13/2/905) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BJELKELAGET 9 (13/2/413) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BORTELID GARD 12 (9/7/148) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Ingen parkering

BORTELID GARD 13 (9/280/) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Ingen parkering

BORTELID GARD 14 (9/7/255) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BORTELID GARD 16 (9/7/256) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BORTELID GARD 18 (9/7/257) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

BORTELID GARD 2 (9/8/151) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

BORTELID GARD 6 (9/8/152) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

BORTELID GARD 8 (9/8/149) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 1 (9/165/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 10 (9/165/6) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 11 (9/129/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 12 (9/129/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 13 (9/129/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 14 (9/129/6) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 15 (9/129/7) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 16 (9/129/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 17 (9/129/8) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 18 (9/129/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 19 (9/129/9) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 2 (9/165/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 3 (9/165/7) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 4 (9/165/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 40 (9/281/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 41 (9/281/8) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 42 (9/281/7) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 43 (9/281/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 44 (9/281/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 45 (9/281/6) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 46 (9/281/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 47 (9/281/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 5 (9/165/8) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 6 (9/165/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 7 (9/165/9) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 8 (9/165/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Fjellgarden 9 (9/165/10) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

FJELLKINN 1 (9/23/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FJELLKINN 10 (9/7/317) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FJELLKINN 11 (9/7/320) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FJELLKINN 12 (9/7/321) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FJELLKINN 13 (9/7/313) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FJELLKINN 14 (9/7/314) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FJELLKINN 15 (9/7/312) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FJELLKINN 16 (9/7/316) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FJELLKINN 17 (9/7/319) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FJELLKINN 18 (13/4/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FJELLKINN 19 (13/19/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

FJELLKINN 2 (9/7/326) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FJELLKINN 3 (13/4/6) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FJELLKINN 4 (9/7/325) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FJELLKINN 5 (13/4/10) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FJELLKINN 6 (9/7/324) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FJELLKINN 7 (9/7/323) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FJELLKINN 8 (9/7/322) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FJELLKINN 9 (9/7/318) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 1 (13/24/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

FOSSBROTET 10 (9/8/342) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 11 (13/50/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 12 (9/8/341) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 13 (13/14/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 14 (9/8/345) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Fossbrotet 15 (13/3/479) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 16 (9/8/909) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 17 (13/3/489) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 18 (9/8/346) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 19 (13/17/478) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 2 (9/18/340) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

FOSSBROTET 20 (9/8/347) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Fossbrotet 21 (13/17/472) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 22 (9/8/348) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 23 (13/17/473) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 24 (9/8/349) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 25 (13/17/474) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 26 (9/8/350) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 27 (13/1/477) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 28 (9/8/355) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 29 (13/1/475) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 3 (9/8/335) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 30 (9/8/354) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 31 (13/36/493) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 32 (9/8/353) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 33 (13/3/491) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 34 (9/8/351) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 35 (13/3/490) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 36 (9/8/352) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 37 (13/3/492) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 38 (13/3/481) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 39 (13/3/480) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 4 (9/8/339) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 40 (13/3/482) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 41 (13/3/483) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 42 (13/3/484) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 43 (13/3/485) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 44 (13/2/422) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 45 (13/3/487) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 46 (13/2/420) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 47 (13/3/541) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 48 (13/2/419) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 49 (13/3/528) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 5 (9/8/336) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 50 (13/2/418) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 51 (13/3/521) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 52 (13/2/417) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 53 (13/3/529) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 54 (13/2/421) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 55 (13/3/523) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 57 (13/3/522) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 58 (13/2/414) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 59 (13/3/525) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 6 (9/8/344) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 60 (13/2/415) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 61 (13/3/524) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 62 (13/2/476) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 63 (13/3/526) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 64 (13/3/498) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering felles plass OG privat tun

FOSSBROTET 66 (13/3/500) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 68 (13/3/503) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 7 (9/8/337) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 70 (13/3/496) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 72 (13/3/497) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 74 (13/3/501) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 76 (13/3/502) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 78 (13/3/504) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 8 (9/8/343) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

FOSSBROTET 9 (9/8/338) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

GLOPPEDALEN 1 (9/13/) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 1 (9/149/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 10 (9/125/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 11 (9/274/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 12 (9/139/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 13 (9/196/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 15 (9/188/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 16 (9/120/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 17 A (9/118/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 17 B (9/118/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 18 (9/121/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 19 (9/122/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 2 (9/102/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 20 (9/145/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 21 (9/119/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 22 (9/140/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 23 (9/101/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 24 (9/134/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 26 (9/127/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering 3-4 plasser

Grønalivegen 28 (9/105/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 3 (9/193/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 30 (9/136/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 32 (9/179/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 34 (9/106/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 36 (9/143/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 37 (9/135/) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 38 (9/107/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 39 (9/133/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 4 (9/103/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering 3-4 plasser

Grønalivegen 40 (9/137/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 41 (9/131/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 42 (9/142/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 43 (9/141/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 44 (9/108/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 45 (9/130/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 46 (9/109/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering 3-4 plasser

Grønalivegen 47 (9/132/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 48 (9/110/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 5 (9/181/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 50 A (9/111/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering 3-4 plasser

Grønalivegen 50 B (9/111/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 52 (9/112/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 54 (9/113/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 56 (9/114/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 58 (9/115/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 6 (9/104/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 7 (9/100/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 8 (9/138/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Grønalivegen 9 (9/148/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

GRÅTARMYRA 1 (9/1/219) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

GRÅTARMYRA 10 (9/1/210) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

GRÅTARMYRA 11 (9/1/211) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

GRÅTARMYRA 12 (9/1/209) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

GRÅTARMYRA 13 (9/1/208) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Gråtarmyra 14 (9/1/207) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

GRÅTARMYRA 15 (9/1/206) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

GRÅTARMYRA 16 (9/1/203) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

GRÅTARMYRA 17 (9/1/202) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

GRÅTARMYRA 18 (9/1/200) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

GRÅTARMYRA 19 (9/1/201) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

GRÅTARMYRA 2 (9/1/218) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

GRÅTARMYRA 20 (9/1/199) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

GRÅTARMYRA 21 (9/1/205) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

GRÅTARMYRA 22 (9/1/225) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

GRÅTARMYRA 3 (9/1/217) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

GRÅTARMYRA 4 (9/1/215) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

GRÅTARMYRA 5 (9/1/213) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

GRÅTARMYRA 6 (9/1/216) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

GRÅTARMYRA 7 (9/1/214) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

GRÅTARMYRA 8 (9/1/212) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Heddersvegen 96 (9/5/397) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Heddersvegen 98 (9/5/398) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Hesteheivegen 1 (9/248/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 100 (9/425/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 101A (9/372/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 101B (9/372/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 102 (9/337/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 103 (9/371/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 104 (9/338/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 105 A (9/370/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 105 B (9/370/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 106 (9/424/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 108 (9/339/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering 3-4 plasser

Hesteheivegen 11 (9/331/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 11 A (9/331/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 110 (9/340/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 112 (9/413/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 114 (9/341/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 116 B (9/342/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering 3-4 plasser

Hesteheivegen 118 (9/343/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering 3-4 plasser

Hesteheivegen 120 (9/383/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 122 (9/382/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering 3-4 plasser

Hesteheivegen 124 A (9/381/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 124 B (9/381/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 126A (9/380/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 126B (9/380/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 128 (9/377/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering 3-4 plasser

Hesteheivegen 13 A (9/330/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 13 B (9/330/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 130 (9/375/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 132 A (9/374/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 132 B (9/374/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 134 (9/376/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 136 (9/378/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 138 A (9/379/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 138 B (9/379/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 140 (9/399/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 142 (9/398/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 144 (9/397/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 146 (9/396) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 148 A (9/395/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 148 B (9/395/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 150 (9/394/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 152 (9/393/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 154 (9/392/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 156 (9/391/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 158 (9/390/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 160 (9/389/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 162 (9/388/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 164 A (9/387/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 164 B (9/387/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 166 (9/386/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 168 (9/385/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 170 (9/384/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 2A (9/208/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 2B (9/208/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 3 (9/332/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 30 (9/275/12) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 32 (9/275/10) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 36 (9/275/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 38 (9/275/8) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 40 (9/275/6) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 42 (9/275/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 44 (9/275/7) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 46 (9/275/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 48 (9/275/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 5 (9/332/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 50 (9/275/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 52 (9/275/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 54 (9/275/19) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 56 (9/275/17) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 58 (9/275/18) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 60 (9/275/20) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 61 (9/357/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 62 (9/275/23) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 64 (9/275/21) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 66 (9/275/22) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 68 (9/275/24) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 7 (9/417/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 73 (9/362/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 75 (9/448/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 77 (9/361/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 79 (9/454/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 8 A (9/211/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 8 B (9/211/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 81 (9/360/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 83 (9/455/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 85 (9/467/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 87 (9/365/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering 3-4 plasser

Hesteheivegen 88 (9/442/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 89 A (9/364/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 89 B (9/364/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 9 (9/417/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 90 (9/333/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 91 A (9/363/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 91 B (9/461/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 92 (9/334/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 93 (9/369/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering 3-4 plasser

Hesteheivegen 94 (9/412/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 95 A (9/367/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 95 B (9/367/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 96 (9/335/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 97 (9/368/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 98 (9/336/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 99A (9/373/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hesteheivegen 99B (9/373/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

HESTEHOLUN 1 (13/8/423) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

HESTEHOLUN 2 (13/8/424) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

HESTEHOLUN 3 (13/8/427) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

HESTEHOLUN 4 (13/8/425) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

HESTEHOLUN 5 (13/8/426) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

HESTEHOLUN 6 (13/8/428) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

HESTEHOLUN 7 (13/8/429) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

HESTEHOLUN 8 (13/8/430) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

HESTEHOLUN 9 (13/8/431) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

HOTELLHØGDA 10 (9/8/1305) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 11 (9/161/6) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

HOTELLHØGDA 12 (9/8/1304) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 13 (9/161/7) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

HOTELLHØGDA 14 (9/8/1303) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 15 (9/161/8) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

HOTELLHØGDA 16 (9/8/1302) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 17 (9/161/9) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 19 (9/161/10) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

HOTELLHØGDA 2 (9/36/1301) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

HOTELLHØGDA 20 (9/8/249) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 21 (9/161/11) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 22 (9/158/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 23 (9/161/12) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 24 (9/158/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 25 (9/161/13) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 26 (9/158/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 27 (9/161/14) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 28 (9/158/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 29 (9/161/15) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 30 (9/158/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 31 (9/161/16) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 32 (9/158/6) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 33 (9/161/17) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 34 (9/157/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 35 (9/161/18) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 36 (9/157/6) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 38 (9/157/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 40 (9/157/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 41 (9/160/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 42 (9/157/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 43 (9/160/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 44 (9/157/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 45 (9/160/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 46 (9/156/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 47 (9/160/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 48 (9/156/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 49 (9/159/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

HOTELLHØGDA 4A (9/36/1301) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

HOTELLHØGDA 4B (9/8/236) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 50 (9/156/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 51 (9/159/7) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 52 (9/156/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 53 (9/159/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 54 (9/156/6) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 55 (9/159/6) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 56 (9/156/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 57 (9/159/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 58 (9/156/7) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 59 (9/159/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

HOTELLHØGDA 6 (9/8/235) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering 3-4 plasser

Hotellhøgda 61 (9/159/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 63 (9/155/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 65 (9/155/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 67 (9/155/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 69 (9/155/6) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 71 (9/155/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 73 (9/155/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 75 (9/154/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 77 (9/154/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 79 (9/154/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

HOTELLHØGDA 8 (9/8/238) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Hotellhøgda 81 (9/154/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

HOTELLVEGEN 11 (9/446/1) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

HOTELLVEGEN 11 (9/446/10) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

HOTELLVEGEN 11 (9/446/11) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

HOTELLVEGEN 11 (9/446/12) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

HOTELLVEGEN 11 (9/446/13) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

HOTELLVEGEN 11 (9/446/2) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

HOTELLVEGEN 11 (9/446/3) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

HOTELLVEGEN 11 (9/446/4) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

HOTELLVEGEN 11 (9/446/5) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

HOTELLVEGEN 11 (9/446/6) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

HOTELLVEGEN 11 (9/446/7) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

HOTELLVEGEN 11 (9/446/9) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

HOTELLVEGEN 11 (9/446/9) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

HOTELLVEGEN 17 A (9/30/) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

HOTELLVEGEN 17 B (9/30/) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

HOTELLVEGEN 2 (9/24/) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

HOTELLVEGEN 21 (9/465/) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

HOTELLVEGEN 23 (9/464/) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

HOTELLVEGEN 25 (9/7/253) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

HOTELLVEGEN 27 (9/7/252) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

HOTELLVEGEN 5 (9/447/) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kapellodden 1 (9/414/2) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Kapellodden 1 (9/414/3) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 1 (9/206/910) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 10 (9/8/133) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KROLIA 11 (9/32/134) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 12 (9/8/127) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KROLIA 13 (9/8/1362) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 14 (9/8/1362) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 15 (9/8/1361) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 16 (9/8/1355) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 17 (9/8/1354) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 18 (9/8/125) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 19 (9/8/1360) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering 3-4 plasser

KROLIA 2 (9/8/124) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 20 (9/8/1356) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 21 (9/8/1357) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 22 (9/8/1359) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 23 (9/8/1358) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 24 (9/8/128) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 25 (9/1/220) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 26 (9/8/129) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 27 (9/8/130) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KROLIA 28 (9/8/131) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KROLIA 29 (9/1/221) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KROLIA 30 (9/8/132) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 31 (9/8/1365) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 32 (9/8/1364) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 33 (9/8/136) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 34 (9/8/141) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KROLIA 35 (9/8/143) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KROLIA 36 (9/8/144) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KROLIA 37 (9/8/145) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KROLIA 38 (9/8/146) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KROLIA 39 (9/8/147) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KROLIA 3B (9/26/702) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 4 (9/26/703) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 40 (9/8/1367) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KROLIA 41 (9/8/1366) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KROLIA 42 (9/8/1368) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KROLIA 43 (9/8/1369) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KROLIA 44 (9/8/1370) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KROLIA 45 (9/8/1371) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KROLIA 46 (9/8/1372) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 47 (9/8/140) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KROLIA 48 (9/8/139) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 49 (9/8/150) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KROLIA 5 (9/26/701) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 50 (9/8/138) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KROLIA 51 (9/8/137) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Ingen parkering

KROLIA 6 (9/8/126) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

KROLIA 7 (9/8/1353) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KROLIA 8 (9/8/135) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KROLIA 9 (9/8/1363) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

KVITEFOSSLIA 1 (9/5/370) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KVITEFOSSLIA 10 (9/8/1310) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

KVITEFOSSLIA 11 (9/8/1327) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KVITEFOSSLIA 12 (9/8/1329) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

KVITEFOSSLIA 13 (9/8/1333) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KVITEFOSSLIA 14 (9/8/1321) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

KVITEFOSSLIA 15 (9/8/1328) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KVITEFOSSLIA 16 (9/8/1323) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KVITEFOSSLIA 17 (9/8/1322) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

KVITEFOSSLIA 18 (9/8/1324) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

KVITEFOSSLIA 19 (9/8/1325) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KVITEFOSSLIA 2 (9/5/368) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

KVITEFOSSLIA 20 A (9/20/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering 3-4 plasser

KVITEFOSSLIA 20 B (9/408/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering 3-4 plasser

KVITEFOSSLIA 21 (9/21/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

KVITEFOSSLIA 21 B (9/407/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

KVITEFOSSLIA 21 C (9/406/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

KVITEFOSSLIA 22 (9/410/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

KVITEFOSSLIA 22 (9/458/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

KVITEFOSSLIA 23 (9/8/262) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

KVITEFOSSLIA 24 (9/8/1331) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

KVITEFOSSLIA 25 A (9/452/0) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

KVITEFOSSLIA 26 (9/8/1332) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

KVITEFOSSLIA 27 (9/426/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

KVITEFOSSLIA 28 (9/8/259) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

KVITEFOSSLIA 29 (9/5/367) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

KVITEFOSSLIA 3 (9/8/264) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

KVITEFOSSLIA 4 (9/5/369) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KVITEFOSSLIA 5 (9/8/271) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

KVITEFOSSLIA 6 (9/8/270) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KVITEFOSSLIA 7 (9/8/269) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KVITEFOSSLIA 8 (9/8/268) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

KVITEFOSSLIA 9 (9/8/1326) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Kvitefossvegen 101 (9/321/6) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 103 (9/321/8) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 105 (9/420/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 107 (9/420/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 109 (9/420/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 11 (9/481) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 111 (9/420/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 113 (9/420/7) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 115 (9/420/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 117 (9/420/6) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 119 (9/420/8) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 15 (9/479) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 19 (9/477/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 21 (9/483/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 23 (9/484/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 27 A (9/486/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 27 B (9/486/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 27 C (9/486/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 27 D (9/486/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 29 (9/476/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 31 (9/475/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 35 (9/473/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 40 (9/401/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 41 (9/279/6) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 42 (9/401/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 43 (9/279/8) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 44 (9/401/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 45 (9/279/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 46 (9/401/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 47 (9/279/7) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 48 (9/419/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 49 (9/279/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 50 (9/419/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 51 (9/279/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 52 (9/419/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 53 (9/279/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 54 (9/419/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 55 (9/279/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 56 (9/419/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 57 (9/449/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 58 (9/419/7) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 59 (9/449/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 60 (9/419/6) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 61 (9/449/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 62 (9/419/8) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 63 (9/449/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 64 (9/419/9) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 65 (9/321/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 66 (9/419/11) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 67 (9/321/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 68 (9/419/10) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 69 (9/321/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 70 (9/419/12) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 71 (9/321/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 73 (9/279/14) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 75 (9/279/16) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 77 (9/279/13) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 79 (9/279/15) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 81 (9/279/10) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 83 (9/279/12) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 85 (9/279/9) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 87 (9/279/11) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 89 (9/449/6) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 91 (9/449/8) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 93 (9/449/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 95 (9/449/7) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 97 (9/321/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Kvitefossvegen 99 (9/321/7) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

LANGATJØNNLIA 1 (13/17/433) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 10 (13/44/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 11 (13/17/904) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 13 (13/17/440) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 14 (13/17/434) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 15 (13/38/443) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Ingen parkering

LANGATJØNNLIA 16 (13/17/438) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 17 (13/39/444) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Ingen parkering

LANGATJØNNLIA 18 (13/17/439) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 19 (13/17/445) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 2 (13/42/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

LANGATJØNNLIA 20 (13/37/442) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Ingen parkering

LANGATJØNNLIA 21 (13/17/446) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 22 (13/17/447) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 23 (13/17/454) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 24 (13/17/448) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 25 (13/17/463) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 26 (13/17/449) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 27 (13/17/464) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 28 (13/17/452) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 29 (13/17/465) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 3 (13/17/435) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 30 (13/17/451) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 31 (13/17/462) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 32 (13/17/453) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 33 (13/17/461) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 34 (13/17/455) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 35 (13/17/466) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 36 (13/17/456) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 37 (13/17/450) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

LANGATJØNNLIA 39 (13/17/460) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 43 (13/34/) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Ingen parkering

LANGATJØNNLIA 45 (13/33/) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Ingen parkering

LANGATJØNNLIA 4B (13/22/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

LANGATJØNNLIA 5 (13/17/436) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 53 (13/17/469) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 6 (13/23/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

LANGATJØNNLIA 7 (13/17/437) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 8 (13/43/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LANGATJØNNLIA 9 (13/17/441) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 1 (9/7/119) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 10 (9/7/1594) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 11 (9/7/1595) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 12 (9/7/1596) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 13 (9/7/118) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 14 (9/451/) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

LØYNINGSKNODDEN 15 (9/7/117) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 16 (9/7/116) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 17 (9/7/115) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 18 (9/7/114) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 19 (9/7/113) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 2 (9/7/120) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 20 (9/7/109) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

LØYNINGSKNODDEN 21 (9/7/110) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

LØYNINGSKNODDEN 22 (9/7/111) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 23 (9/7/112) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 24 (9/459/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

LØYNINGSKNODDEN 25 (9/7/107) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

LØYNINGSKNODDEN 26 (9/7/106) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 27 (9/7/105) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 28 (9/8/556) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 29 (9/124/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 3 (9/450/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 30 (9/8/1351) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

LØYNINGSKNODDEN 31 (9/3/94) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

LØYNINGSKNODDEN 32 (9/3/102) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

LØYNINGSKNODDEN 33 (9/3/101) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 34 (9/3/100) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 35 (9/3/99) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 36 (9/3/98) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 37 (9/3/97) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 38 (9/3/96) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 39 (9/8/1350) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

LØYNINGSKNODDEN 4 (9/7/122) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 40 (9/8/1349) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 41 (9/3/1388) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

LØYNINGSKNODDEN 43 (9/3/1389) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

LØYNINGSKNODDEN 44 (9/3/1390) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

LØYNINGSKNODDEN 45 (9/3/1391) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

LØYNINGSKNODDEN 47 (9/3/93) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 48 (9/3/92) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

LØYNINGSKNODDEN 49 (9/3/91) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

LØYNINGSKNODDEN 50 (9/3/95) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Løyningsknodden 51 (9/3/82) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 51 (9/3/90) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 52 (9/3/88) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Løyningsknodden 53 (9/3/81) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 53 (9/3/89) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 54 (9/3/87) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Løyningsknodden 55 (9/3/1394) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 55 (9/3/86) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 56 (9/3/85) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 57 (9/3/83) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 58 (9/3/84) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 6 (9/462/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 7 (9/7/1591) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 8 (9/7/1592) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

LØYNINGSKNODDEN 9 (9/7/1593) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Panoramavegen 1 (9/5/371) - vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 100 (9/207/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 101 (9/194/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 102 (9/192/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 103 (9/200/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering 3-4 plasser

Panoramavegen 104 (9/182/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 106 (9/189/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 11 (9/5/376) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Panoramavegen 13 (9/5/377) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Panoramavegen 15 (9/5/378) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Panoramavegen 17 (9/5/379) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Panoramavegen 19 (9/5/381) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Panoramavegen 21 (9/5/382) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Panoramavegen 23 (9/5/383) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Panoramavegen 25 (9/5/384) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Panoramavegen 27 (9/5/385) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 29 (9/5/386) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 3 (9/5/372) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Panoramavegen 30 (9/5/568) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Panoramavegen 31 (9/5/574) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 32 (9/5/605) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 33 (9/5/604) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering gamle felles plasser

Panoramavegen 34 (9/5/569) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Panoramavegen 35 (9/5/602) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 36 (9/5/567) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Panoramavegen 37 (9/5/599) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 38 (9/5/566) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Panoramavegen 39 (9/5/603) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 40 (9/5/570) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering felles plass OG privat tun

Panoramavegen 41 (9/5/598) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 42 (9/5/571) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 43 (9/5/600) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 44 (9/5/580) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Panoramavegen 45 (9/5/597) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 46 (9/5/582) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 47 (9/5/601) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 48 (9/5/583) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 5 (9/5/373) - vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Panoramavegen 50 (9/5/581) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 51 (9/5/595) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 52 (9/5/584) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 53 (9/5/573) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 54 (9/5/585) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 55 (9/5/572) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 56 (9/5/592) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering 3-4 plasser

Panoramavegen 57 (9/5/578) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 58 (9/5/586) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 59 (9/5/579) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering felles plass OG privat tun

Panoramavegen 60 (9/5/587) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 61 (9/5/594) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering 3-4 plasser

Panoramavegen 62 (9/5/588) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 63 (9/5/593) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 64 (9/5/589) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 65A (9/95/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 66 (9/5/591) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 67 (9/94/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 68 (9/5/590) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 7 (9/5/374) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Panoramavegen 73 (9/98/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 75 (9/97/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering 3-4 plasser

Panoramavegen 77 (9/96/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering 3-4 plasser

Panoramavegen 78 (9/201/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 79B (9/147/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 80 (9/199/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 81 (9/203/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 82 (9/198/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering 3-4 plasser

Panoramavegen 83 (9/166/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 84 (9/144/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 85 (9/191/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 87 (9/190/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 89 (9/180/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 9 (9/5/375) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering 3-4 plasser

Panoramavegen 91 (9/167/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 93 (9/170/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 95 (9/169/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 97 (9/168/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Panoramavegen 99 (9/197/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 1 (9/62/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 10 (9/117/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 11 (9/47/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 12 (9/66/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 13 (9/52/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 14 (9/48/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 15 (9/52/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 16 (9/57/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 17 (9/52/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 18 (9/73/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 19 (9/52/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 2 (9/116/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 20 (9/81/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 21 (9/34/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 22 (9/72/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 23 (9/51/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 24 (9/85/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 25 (9/45/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 26 (9/84/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 27 (9/46/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 28 (9/83/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 29 (9/44/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 3 (9/63/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 30 (9/82/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 31 (9/43/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 32 (9/86/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 33 (9/40/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 34 (9/87/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 35 (9/41/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 36 (9/88/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 37 (9/39/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 39 (9/35/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 4 (9/146/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 40 (9/64/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 41 (9/37/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 42 (9/89/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 43 (9/42/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 44 (9/90/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 45 (9/54/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 46 (9/91/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 47 (9/53/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 48 (9/61/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 49 (9/65/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 5 (9/38/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 50 (9/68/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 51 (9/56/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 53 (9/50/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 55 (9/60/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 57 (9/55/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 59 (9/71/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 6 (9/123/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 61 (9/69/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 7 (9/70/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 8 (9/205/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Prestmyrvegen 9 (9/49/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

ROLLTOPPEN 1 (13/3/539) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

ROLLTOPPEN 10 (13/3/514) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

ROLLTOPPEN 11 (13/3/513) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

ROLLTOPPEN 12 (13/3/511) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

ROLLTOPPEN 13 (13/3/508) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

ROLLTOPPEN 14 (13/3/507) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

ROLLTOPPEN 15 (13/3/506) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

ROLLTOPPEN 17 (13/3/509) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

ROLLTOPPEN 18 (13/3/510) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

ROLLTOPPEN 19 (13/3/512) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

ROLLTOPPEN 2 (13/3/535) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

ROLLTOPPEN 20 (13/49/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

ROLLTOPPEN 21 (13/3/520) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

ROLLTOPPEN 22 (13/3/516) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

ROLLTOPPEN 23 (13/3/542) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

ROLLTOPPEN 24 (13/3/530) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

ROLLTOPPEN 25 (13/3/531) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

ROLLTOPPEN 26 (13/3/538) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

ROLLTOPPEN 27 (13/3/537) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

ROLLTOPPEN 28 (13/3/543) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

ROLLTOPPEN 29 (13/3/540) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

ROLLTOPPEN 3 (13/3/536) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

ROLLTOPPEN 4 (13/3/534) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

ROLLTOPPEN 5 (13/3/532) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

ROLLTOPPEN 6 (13/3/533) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

ROLLTOPPEN 7 (13/3/518) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

ROLLTOPPEN 8 (13/3/519) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

ROLLTOPPEN 9 (13/3/517) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 1 (9/7/334) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 10 (9/5/366) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 11 (9/17/273) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 13 (9/7/281) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 14 (9/17/) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 15 (9/7/276) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 16 (9/7/277) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 17 (9/7/278) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 18 (9/7/282) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 19 (9/7/283) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 2 (9/7/333) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

RUNDATJØNNA 20 (9/7/279) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 21 (9/7/284) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 22 (9/7/280) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 23 (9/7/287) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 24 (9/7/294) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 25 (9/7/293) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 26 (9/7/292) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 27 (9/7/288) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 28 (9/7/289) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 29 (9/7/290) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 3 (9/7/332) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 30 (9/7/291) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 31 (9/7/305) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 32 (9/7/304) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 33 (9/7/303) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 34 (9/7/306) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 35 (9/7/901) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 36 (9/7/307) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 37 (9/7/302) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 38 (9/7/301) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 39 (9/7/300) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 4 (9/7/330) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 40 (9/7/298) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 41 (9/7/308) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 42 (9/7/310) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 43 (9/7/299) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 44 (9/7/297) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 45 (9/7/295) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 46 (9/7/296) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 47 (9/7/309) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 48 (9/7/311) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 5 (9/7/331) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 6 (9/7/329) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 7 (9/31/328) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

RUNDATJØNNA 8 (9/16/272) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

RUNDATJØNNA 9 (9/5/365) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 1 (9/3/78) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 10 (9/3/42) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 11 (9/3/40) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 12 (9/3/38) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 13 (9/3/41) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 14 (9/3/37) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 15 (9/3/36) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 16 (9/3/34) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 17 (9/3/35) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 18 (9/3/29) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 19 (9/3/28) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 20 (9/3/27) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 21 (9/3/26) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 22 (9/3/25) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 23 (9/3/24) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 24 (9/3/15) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 25 (9/3/14) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 26 (9/3/13) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 27 (9/3/3) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 28 (9/3/11) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 29 (9/3/12) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 30 (9/3/16) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 31 (9/3/1) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 32 (9/3/2) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 33 (9/3/4) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 34 (9/3/10) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 35 (9/3/5) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 36 (9/3/9) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 37 (9/3/6) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 38 (9/3/7) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 39 (9/3/8) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 40 (9/3/18) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 41 (9/3/19) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 42 (9/3/31) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 43 (9/3/20) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 44 (9/3/17) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 45 (9/3/21) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Skardheia 46 (9/3/22) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 47 (9/3/23) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 48 (9/3/30) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 49 (9/3/32) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 5 (9/3/77) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 50 (9/3/33) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 51 (9/3/39) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 52 (9/3/44) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 53 (9/3/73) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 6 (9/3/76) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 7 (9/3/75) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 8 (9/3/74) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

SKARDHEIA 9 (9/3/43) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Skiløypevegen 1 (9/212/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 10 (9/225/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 11 (9/220/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 12 (9/227/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 13 (9/217/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 14A (9/229/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 14B (9/229/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 15 (9/222/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 16 (9/263/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering 3-4 plasser

Skiløypevegen 17 (9/224/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 18 (9/265/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering 3-4 plasser

Skiløypevegen 19 (9/226/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 2 (9/218/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 20 a (9/267/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 20 b (9/267/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 21 (9/228/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 22 (9/268/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 23 (9/231/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 24 (9/269/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 25 (9/233/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 26 (9/270/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering 3-4 plasser

Skiløypevegen 27 a (9/236/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 27 b (9/236/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 28 (9/271/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering 3-4 plasser

Skiløypevegen 29 (9/238/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 3 (9/213/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 30 (9/272/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 31 (9/241/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 32 (9/266/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 33 (9/242/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 33 (9/242/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 34 (9/264/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 35 (9/244/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 36 (9/230/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 37 (9/246/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 38 (9/232/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 4 (9/219/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 40 (9/234/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 42 (9/235/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 44 (9/237/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 46 (9/239/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 48 (9/240/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering 3-4 plasser

Skiløypevegen 5 (9/214/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 50 (9/243/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 52 (9/245/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering 3-4 plasser

Skiløypevegen 54 (9/247/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 6 (9/221/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 7 (9/215/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 8 (9/223/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

Skiløypevegen 9 (9/216/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 1 (9/8/1345) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 2 (9/8/1346) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 25 (9/8/1338) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 26 (9/8/1339) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 27 (9/8/1340) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 28 (9/8/230) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 29 (9/8/1341) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 3 (9/8/226) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 30 (9/8/1342) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 31 (9/8/1344) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 32 (9/8/1347) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 34 (9/3/1381) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 35 (9/8/1348) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 36 (9/8/1352) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Stedjejuvet 37 (9/3/1383) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 38 (9/3/1384) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 39 (9/3/1382) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 4 (9/8/227) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 40 (9/3/1385) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 41 (9/3/1386) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 42 (9/3/1387) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 44 (9/5/564) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 45 (9/5/563) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 46 (9/5/565) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 47 (9/5/562) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 5 (9/8/229) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 6 (9/8/228) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 7 (9/8/231) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEJUVET 8 (9/8/232) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STEDJEROTTEN 1 (9/8/1309) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEROTTEN 10A (9/8/246) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEROTTEN 10B (9/8/248) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEROTTEN 11 (9/8/245) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEROTTEN 12 (9/8/247) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEROTTEN 13 (9/8/1311) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEROTTEN 14 (9/8/1312) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEROTTEN 15 (9/8/1314) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEROTTEN 16 (9/8/1315) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEROTTEN 17 (9/8/1317) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEROTTEN 18 (9/8/1313) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering 3-4 plasser

STEDJEROTTEN 19 (9/8/1316) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEROTTEN 2 (9/8/242) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEROTTEN 20 (9/8/244) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEROTTEN 21 (9/8/1319) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEROTTEN 22 (9/8/1320) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEROTTEN 23 (9/8/1307) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEROTTEN 24 (9/8/1318) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEROTTEN 25 (9/8/1308) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEROTTEN 26 (9/8/1306) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEROTTEN 3 (9/8/243) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEROTTEN 4 (9/8/241) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEROTTEN 5 (9/8/240) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEROTTEN 6 (9/8/239) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

STEDJEROTTEN 7 (9/8/237) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STEDJEROTTEN 9 (9/8/234) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 1 (9/3/79) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 10 (9/3/53) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 11 (9/3/54) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 12 (9/3/61) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 13 (9/3/55) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 14 (9/3/56) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 15 (9/3/57) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 16 (9/3/59) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 17 (9/3/58) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 18 (9/3/60) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 19 (9/3/64) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 2 (9/3/48) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 20 (9/3/62) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 21 (9/3/63) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 22 (9/3/65) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 23 (9/3/69) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 24 (9/3/67) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 25 (9/3/68) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 26 (9/3/66) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 27 (9/418/) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 29 (9/3/71) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 3 (9/3/50) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 30 (9/3/72) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 31 (9/7/615) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 32 (9/7/614) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 33 (9/7/612) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 34 (9/7/613) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 35 (9/7/608) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 36 (9/7/611) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 37 (9/7/610) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 38 (9/7/609) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 39 (9/7/607) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 4 (9/3/52) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 40 (9/7/606) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 5 (9/3/51) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 6 (9/3/49) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 7 (9/3/47) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 8 (9/3/46) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

STOREMYRA 9 (9/3/45) - Ingen hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Stubben 1 (9/75/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 10 (9/74/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 11 (9/75/6) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 12 (9/76/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 13 (9/75/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 16 (9/76/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 18 (9/76/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 18 (9/76/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 19 (9/77/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 2 (9/74/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 20 (9/76/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 21 (9/77/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 22 (9/78/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 23 (9/77/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 24 (9/78/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 25 (9/77/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 25 (9/77/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 26 (9/78/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 27 (9/79/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 28 (9/78/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 29 (9/79/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 3 (9/75/7) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 30 (9/80/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 32 (9/80/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 33 (9/79/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 34 (9/80/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 34 (9/80/6) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 35 (9/79/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 35 (9/79/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 36 (9/80/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 37 (9/79/6) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 38 (9/80/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 4 (9/74/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 5 (9/75/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 6 (9/74/3) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 7 (9/75/4) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 7 (9/75/5) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Stubben 8 (9/74/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Takhomtjønnvegen 1 (9/195/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Takhomtjønnvegen 11 (9/175/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Takhomtjønnvegen 13 (9/174/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Takhomtjønnvegen 15 (9/187/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Takhomtjønnvegen 16 (9/183/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Takhomtjønnvegen 17 (9/187/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Takhomtjønnvegen 18 (9/171/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Takhomtjønnvegen 19 (9/273/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Takhomtjønnvegen 20 a (9/184/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering 3-4 plasser

Takhomtjønnvegen 20 b (9/184/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Takhomtjønnvegen 21 (9/173/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering 3-4 plasser

Takhomtjønnvegen 22 (9/172/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Takhomtjønnvegen 3 (9/177/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Takhomtjønnvegen 5 (9/186/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Takhomtjønnvegen 7 (9/185/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Takhomtjønnvegen 9 (9/176/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Utsikten 1 (9/249/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Utsikten 11 a (9/254/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Utsikten 11 b (9/254/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Utsikten 13 (9/255/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

Utsikten 15 (9/256/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Utsikten 17 (9/258/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Utsikten 19 (9/262/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Utsikten 2 (9/257/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Utsikten 3 a (9/250/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Utsikten 3 b (9/250/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Utsikten 4 (9/259/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Utsikten 5 a (9/251/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Utsikten 5 b (9/251/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Utsikten 6 (9/260/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Utsikten 7 a (9/252/1) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Utsikten 7 b (9/252/2) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Utsikten 8 (9/261/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

Utsikten 9 (9/253/) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

VELIA 12 (9/5/388) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

VELIA 12 (9/5/400) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

VELIA 14 (9/5/396) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

VELIA 16 (9/5/395) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

VELIA 18 (9/5/403) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

VELIA 2 (9/5/405) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

VELIA 20 (9/5/404) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

VELIA 22 (9/5/402) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

VELIA 26 (9/5/401) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

VELIA 28 (9/5/559) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

VELIA 30 (9/5/558) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

VELIA 32 (9/5/557) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

VELIA 34 (9/5/907) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

VELIA 36 (9/5/561) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

VELIA 38 (9/5/560) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering gamle felles plasser

VELIA 40 (9/5/394) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

VELIA 44 (9/5/393) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

VELIA 46 (9/5/392) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

Velia 5 (9/491) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

VELIA 50 (9/5/391) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser

VELIA 52 (9/5/390) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

VELIA 54 (9/5/389) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Ingen hyttevei - Parkering opp til 2 plasser

VELIA 6 (9/5/399) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Over 100m - Parkering opp til 2 plasser

VELIA 7 (9/501) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: Under 30m - Parkering opp til 2 plasser

Velia 8 (9/489) - Vedlikehold hovedvei  -  Hyttevei/samlevei: 30-100m - Parkering opp til 2 plasser